Strony te zawierają wiadomości na temat Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień '80" działającego w Kopalni Węgla brunatnego "Bełchatów" Spółka Akcyjna , która mieści się w Rogowcu niedaleko Bełchatowa. Zagłębiając się dalej w nasze strony będziesz mógł dowiedzieć się więcej na temat: władz naszego związku, działalności bieżącej oraz zapoznać się z komunikatami i stanowiskami które wydaje nasz Związek.
Życzymy przyjemnego surfowania po naszych stronach.

MK WZZ "Sierpień '80"

WZZ "Sierpień 80"
97- 400 Bełchatów
skr. poczt. 100
Tel.: (044) 7374999; (044) 7374998
TAI: (044) 7374222

E-mail:kwb@wzz.org.pl
Copyright © "Sierpień 80" 2003